• Maastricht - Roermond - Venlo - Eindhoven
 • 06 5343 8728

 • JE WERK
  VAN VANDAAG
  GOED DOEN...

 • ...IS EEN FANTASTISCHE START
  VOOR MORGEN.

 • JE WERK
  VAN VANDAAG
  GOED DOEN...

 • ...IS EEN EXCELLENTE
  START VOOR MORGEN.

 • Outplacement Outplacement
  Outplacement

  Mobiliteitsexperts die uw personeel zo snel en efficiént mogelijk voor u willen herplaatsen.

 • Re-integratie & Verzuimmanagement Re-integratie & Verzuimmanagement
  Re-integratie & Verzuimmanagement

  Ondersteuning en professionele begeleiding 1e en 2e spoor

 • Loopbaanscan Loopbaanscan
  Loopbaanscan

  Onderzoek van competenties en vaardigheden van de medewerker: Waar liggen de échte kansen voor de werknemer binnen de arbeidsmarkt?

 • Jobmarketing Jobmarketing
  Jobmarketing

  Jezelf vermarkten naar de arbeidsmarkt. Alle beschikbare instrumenten inzetten op de arbeidsmarkt.

WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt mogelijk WGA als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken.

Hoewel uw uitkering lager is als u werkt, is uw totale inkomen altijd hoger. Uw totale inkomen is uw uitkering plus het geld dat u verdient met werken. Hoe meer u verdient, hoe hoger uw totale inkomen is. Werken is dus altijd gunstig.

WGA-vervolguitkering

Hier zit de echte 'pijn' van de WIA: wie na de loongerelateerde WGA-uitkering níet werkt of minder dan 50% van zijn resterende verdiencapaciteit 'benut', krijgt een WGA-vervolguitkering.

 • Bij een WGA-vervolguitkering wordt géén rekening gehouden met het vroegere loon.
 • De uitkering is niet hoger dan een percentage van het minimumloon, waarbij het percentage afhankelijk is van de mate van arbeidsongeschiktheid. Wie 35%-45% arbeidsongeschikt is beoordeeld, valt dan terug naar 28% van het minimumloon! Dat is het echte drama van de WGA.
 • Komt het gezinsinkomen onder het sociale minimum, dan is een aanvulling tot het sociale minimum mogelijk vanuit de Toeslagenwet. Deze aanvulling moet worden aangevraagd bij UWV.
 • De WGA-vervolguitkering is wat rest voor de werknemers die niet (meer) in aanmerking komen voor de loongerelateerde uitkering en die niet ten minste 50% van hun verdiencapaciteit daadwerkelijk verdienen. Deze uitkering bedraagt 70% van het minimumloon maal het arbeidsongeschiktheidspercentage.
 • De WGA-vervolguitkering laat zien dat alle gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers er veel belang bij hebben om minimaal 50% van het verdienvermogen ook met loonvormende arbeid te verdienen.
 • Het gaat erom in ieder geval minstens 50% te blijven verdienen van wat iemand nog kán verdienen, dat wordt het nieuwe spel tussen de werknemer en de werkgever: komen tot een aangepaste functie met een loon van minstens 50% van de restverdiencapaciteit.