• Maastricht - Roermond - Venlo - Eindhoven
 • 06 5343 8728

 • JE WERK
  VAN VANDAAG
  GOED DOEN...

 • ...IS EEN FANTASTISCHE START
  VOOR MORGEN.

 • JE WERK
  VAN VANDAAG
  GOED DOEN...

 • ...IS EEN EXCELLENTE
  START VOOR MORGEN.

 • Outplacement Outplacement
  Outplacement

  Mobiliteitsexperts die uw personeel zo snel en efficiént mogelijk voor u willen herplaatsen.

 • Re-integratie & Verzuimmanagement Re-integratie & Verzuimmanagement
  Re-integratie & Verzuimmanagement

  Ondersteuning en professionele begeleiding 1e en 2e spoor

 • Loopbaanscan Loopbaanscan
  Loopbaanscan

  Onderzoek van competenties en vaardigheden van de medewerker: Waar liggen de échte kansen voor de werknemer binnen de arbeidsmarkt?

 • Jobmarketing Jobmarketing
  Jobmarketing

  Jezelf vermarkten naar de arbeidsmarkt. Alle beschikbare instrumenten inzetten op de arbeidsmarkt.

Re-integratie is het proces van terugkeren in (passend) werk.

Meestal is dit het eigen werk en gebeurt de begeleiding door de bedrijfsarts. Soms zijn aanpassingen in het eigen werk nodig of moet er ander werk gezocht worden bij de eigen werkgever (eerste spoor re-integratie). Dan wordt al snel het advies van een arbeidsdeskundige gevraagd.

Re-integratie biedt werkgever en werknemer volledige ondersteuning in het traject van het zoeken naar, vinden van en re-integreren in passend werk in die situaties waarin het eigen werk niet meer mogelijk is. Wij werken landelijk. Smart Limburg begeleidt werknemer en werkgever op een persoonlijke en gestructureerde wijze. Altijd wordt hiermee een loonsanctie voorkomen als het traject tijdig kan worden gestart. Vaak wordt passend werk gevonden.

Thans Consultancy beoordeelt eerst of alle mogelijkheden voor re-integratie in het eerste spoor voldoende zijn onderzocht en geprobeerd. Pas als duidelijk is dat een re-integratie bij de eigen werkgever niet (meer) mogelijk is, zal Thans Consultancy inzetten op re-integratie in het tweede spoor. Soms lopen beide sporen naast elkaar.
De werkgever is in dat geval verplicht een werknemer met een dienstverband een tweede spoor
re-integratie aan te bieden. Normaal gesproken moet rond het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid duidelijkheid bestaan over een al dan niet noodzakelijk zijn van een tweede spoor re-integratie. Meestal kiest de werkgever ervoor om een re-integratiebedrijf in te zetten. De werknemer wordt, afhankelijk van ervaring, kennis en kunde, begeleid en ondersteund in het zoeken, vinden en re-integreren in ander werk bij een nieuwe werkgever. De werkgever ontvangt de vanwege de Wet verbetering poortwachter zo noodzakelijke rapportages en hij wordt begeleid in alle juridische en procedurele stappen.