• Maastricht - Roermond - Venlo - Eindhoven
 • 06 5343 8728

 • JE WERK
  VAN VANDAAG
  GOED DOEN...

 • ...IS EEN FANTASTISCHE START
  VOOR MORGEN.

 • JE WERK
  VAN VANDAAG
  GOED DOEN...

 • ...IS EEN EXCELLENTE
  START VOOR MORGEN.

 • Outplacement Outplacement
  Outplacement

  Mobiliteitsexperts die uw personeel zo snel en efficiént mogelijk voor u willen herplaatsen.

 • Re-integratie & Verzuimmanagement Re-integratie & Verzuimmanagement
  Re-integratie & Verzuimmanagement

  Ondersteuning en professionele begeleiding 1e en 2e spoor

 • Loopbaanscan Loopbaanscan
  Loopbaanscan

  Onderzoek van competenties en vaardigheden van de medewerker: Waar liggen de échte kansen voor de werknemer binnen de arbeidsmarkt?

 • Jobmarketing Jobmarketing
  Jobmarketing

  Jezelf vermarkten naar de arbeidsmarkt. Alle beschikbare instrumenten inzetten op de arbeidsmarkt.

Wat is de loonsanctie in de WIA? Funest voor bedrijven !

Tijdens de wachttijd van 104 weken moeten werkgever en werknemer er samen alles aan doen om u weer te laten re-integreren. In principe moet deze re-integratie gericht zijn op een terugkeer naar het eigen werk. Als dit niet mogelijk is, moet gekeken worden naar een re-integratie bij een andere werkgever.

Bij de aanvraag voor een WIA-uitkering kijkt het UWV niet alleen naar de mate van uw arbeidsongeschiktheid, maar wordt ook gekeken of u en uw werkgever wel alle re-integratieverplichtingen zijn nagekomen.

Als het UWV van mening is dat uw werkgever zich onvoldoende ingespannen heeft, kan het UWV besluiten om de wachttijd met maximaal nog eens 52 weken te verlengen. Tijdens deze verlenging moet uw werkgever dus uw loon (of tenminste 70% hiervan) blijven doorbetalen. Deze verlenging van de loondoorbetalingsverplichting wordt ook wel de loonsanctie genoemd.

Bij het opleggen van deze sanctie geeft het UWV ook aan wat er gedaan kan worden om de re-integratie te verbeteren. Als uw werkgever deze verbeteringen heeft doorgevoerd, kan het UWV gevraagd worden om de loonsanctie te stoppen.

Als u zelf als werknemer van mening bent dat uw werkgever onvoldoende aan re-integratie doet, dan kunt u het UWV vragen om uw werkgever een loonsanctie op te leggen.